Askøy Arbeiderparti tar kampen mot fattigdom

Askøy Arbeiderparti er stolt og glad for å kunne fortelle at kommunestyret i går vedtok at sosialhjelpssatsene i Askøy skal være på nasjonalt nivå. Sist gang satsene ble endret var i 2010. Det betyr at askøyværinger på sosialstønad de siste 6 årene har måtte klare seg på mindre enn det man ville fått i resten av landet.

Gamle hender

Foto: Øivind Haug

I kommunestyremøtet 11. mai ble det enstemmig vedtatt at sosialhjelpssatsene i Askøy kommune skulle økes til nasjonalt nivå og at kommunen årlig skal følge dette nivået. Dette vedtaket vil lette hverdagen for mange som mottar sosialhjelp og som fra før har en utfordrende livssituasjon. En anstendig sosialhjelp er også et veldig viktig tiltak i kampen mot fattigdom og i mange tilfeller også barnefattigdom.

Arbeiderpartiet mener at arbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for den enkelte. Og i en tid hvor forskjellene øker og arbeidsledigheten stiger, er det viktigere enn før at flest mulig får muligheten til å ha en jobb å gå til. Samtidig mener vi at det også er viktig å sikre trygghet og livskvalitet for dem som av ulike grunner ikke er en del av arbeidslivet. Å øke sosialhjelpssatsene til nasjonalt nivå er en kostnad som vi som kommune og lokalsamfunn må ta oss råd til. Det er hvordan vi behandler de svakest stilte i et samfunn som definerer oss som felleskap.

 Dette ble vedtaket som fikk flertall:

 1. Askøy kommune vil løpende justere de kommunale satsene for økonomisk sosialhjelp på nivå med de statlige satsene for ordningen. For 2017 vil ordningen tre i kraft fra og med 1. mai.

 2. Askøy kommune vedtar som prinsipp at barnetrygd skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

 Barnetrygden er en universell ordning som skal tilgodese barnet uavhengig av foreldrenes status. Finansieringen av en slik justering sees på i sammenheng med budsjett for 2018.