Aktuelt

Nyheter

 • Askøy trenger ansvarlig styring og sterkere fellesskap

 • Minnemarkering 22. juli 2019

  Tale v. leder Terje Angelshaug

 • Dramatiske kutt i drift og færre ansatte - den nye hverdagen på Askøy

 • Aktiv Fritid vil ha flere med på laget!

  Aktiv Fritid er en del av Arbeiderpartiet særlig for pensjonister. Her blir det møter, kafétreff, turer og enda mer. Vil du være med på laget?

 • Askøy Arbeiderparti tar kampen mot fattigdom

  Askøy Arbeiderparti er stolt og glad for å kunne fortelle at kommunestyret i går vedtok at sosialhjelpssatsene i Askøy skal være på nasjonalt nivå. Sist gang satsene ble endret var i 2010. Det betyr at askøyværinger på sosialstønad de siste 6 årene har måtte klare seg på mindre enn det man ville fått i resten av landet.

 • Vellykket 1. mai på Askøy

  Omlag 100 mennesker møtte opp da Arbeiderpartiet, SV og Rødt feiret arbeidernes internasjonale kampdag på Askøy. I en tid med rekordhøy arbeidsledighet trenger vi en regjering som faktisk tar krisen på alvor!

 • En god barndom varer livet ut

  Arbeiderpartiet ønsker at Askøy skal være en god og trygg oppvekstkommune, og for å sikre dette er det mange ting som må på plass. Utvalg for Levekår har ansvar for en del kommunale tjenester som bidrar til å skape den oppveksten alle barn fortjener. Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner har siden den ble vedtatt i 2007 ikke blitt gjennomgått. Vi har nå revidert planen til å gjelde for perioden 2016-2020 og den inneholder konkrete tiltak som skal følges opp av gruppen som utarbeidet planen. Dette for å sikre at det blir en levende plan som gjennomføres og evalueres. Det finnes mye kunnskap om skadevirkninger av vold og arbeidet må tas alvorlig. Opplevelser av overgrep gir traumatisering med komplekse belastninger og problematikken koster enkeltmennesket og samfunnet dyrt. Om noen ønsker mer informasjon finner man det på hjemmesiden til kommunen. Helsesøstre er viktig for det forebyggende arbeidet og derfor opprettet vi to nye slike stillinger i høst. Søknader ble sendt til Helsedirektoratet for å få midler til enda flere, men av de 177 kommunene som søkte var det kun 48 som fikk tilskudd. Askøy var en av mange kommuner som fikk avslag, men siden helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier han har 49 millioner til overs har vi søkt på ny i høst. Sosialhjelpssatsene i kommunen har de siste seks årene vært under nasjonalt nivå. I et trangt budsjett økte vi derfor i første omgang satsene til enslige forsørgere. En styrket sosialstønad kombinert med oppfølging mener vi vil fremme folkehelsen. Vi har manglet et bilde over hvordan situasjonen er når det gjelder barnefattigdom på Askøy. Sammen med fem andre kommuner i Hordaland deltar vi derfor i fylkesmannen sin satsing mot barnefattigdom. En langsiktig og helhetlig satsing er nødvendig hvis man skal få kunnskap og iverksette gode tiltak for å sikre at ingen barn på Askøy opplever fattigdom. Temaplan Et verdig liv- er først og fremst en plan for tjenester til utviklingshemmede for de som er 18 år eller eldre. I tillegg gjelder planen noen tjenester for barn og unge i alderen 0- 18 år. Dette er tjenester som avlastning, ulike fritidstilbud og bo-veiledning, men den mangler noen elementer slik at vi i utvalg for Levekår ønsker en handlingsplan også for de yngste. En god barndom varer livet ut og derfor mener Arbeiderpartiet det er viktig å arbeide for å skape gode levekår for våre barn og unge.

 • Askøy godt representert på Hordaland Arbeiderparti sitt årsmøte!

  Med hele åtte askøyværinger på årsmøtet til Hordaland Arbeiderparti fikk Askøy markert seg på årsmøtet og frontet viktig politikk for kommunen, fylket og landet!

 • Gruppemøtet er flyttet!

 • DRØM ELLER VIRKELIGHET?

  Miriam Haavik skriver om den vanskelige økonomiske situasjonene Askøy Kommune befinner seg i.

 • Kommunevalget blir et miljøvalg!

  Vår kandidat nr 37 til kommunevalget, Jan Nordstrøm, skriver her i dette innlegget om hvordan kommunevalget også er et miljøvalg.