Askøy godt representert på Hordaland Arbeiderparti sitt årsmøte!

Med hele åtte askøyværinger på årsmøtet til Hordaland Arbeiderparti fikk Askøy markert seg på årsmøtet og frontet viktig politikk for kommunen, fylket og landet!

original_1478639967_521691

Askøy Arbeiderparti fikk gjennom en bedre flyktningpolitikk, bedre miljøpolitikk og bedre arbeidslivspolitikk, sammen med de andre kommunepartiene.

Det ble også vedtatt mye bra politikk for Askøy. Vi fikk gjennom at Askøy Videregående skole var blant de skolene i fylket som det skulle satses på. Vi klarte også å få gjennom bedret kollektivtilbud, og sendte en del gode tiltak for Askøy videre til fylkestingsgruppen som har ansvar for buss, båt og fylkesveier. Dette var et godt årsmøte for Askøy Arbeiderparti, og Hordaland Arbeiderparti la godt merke til askøyværingene.

Dag-Erik Holmedal fra kommunestyregruppen gikk på talerstolen for å sikre at Hordaland Arbeiderparti skal prioritere Askøy VGS i rulleringen av fylkets skolebruksplan. Askøy videregående skole er en kjempeviktig yrkesfaglig og studiespesialiserende skole som trenger å pusses opp og bygges ut.

Andreas Jacobsen, leder for Askøy AUF, gikk på talerstolen to ganger. Første gang krevde han at Askøy, som Hordalands nest største kommune, får et bedre kollektivtilbud. Et bedre kollektivtilbud vil først og fremst gagne de unge og de eldre. Askøy, som en stor kommune, trenger et godt kollektivtilbud over hele øyen.

Andre gang Jacobsen gikk på talerstolen snakket han engasjert om sin hjertesak, å forbedre spesialundervisningen i grunnskolen. For at alle skal ha de samme mulighetene til å lykkes på skolen og i livet, trenger elevene et godt grunnlag fra barne- og ungdomsskolen.

Miriam Haavik, utvalgsleder i levekår i Askøy kommune fra Ap, var oppe på talerstolen flere ganger. Hun snakket om at de nye kompetansekravene til lærerne ikke kunne ha tilbakevirkende kraft. Får de tilbakevirkende kraft, vil skolenorge miste hundrevis av kjempedyktige lærere. Andre gangen snakket hun om viktigheten av at alle får et godt vaksinasjonstilbud i skolen.

Stian Davies, kommunestyrerepresentant for Ap og AUF'er var oppe to ganger. Først snakket han om at Norge må være sitt ansvar bevisst i den humanitære krisen som nå er i Syria og områdene rundt. Vi kan ikke falle ned på FrP sitt nivå, ei heller kan vi bryte med asylretten. Norge må være raus med mottak av flyktninger, og god på integrering. Ellers snakket han om viktigheten av å styrke lærlingtilbudet på videregående. Alle lærlinger som søker lærlingplass må få plass!

Espen Berntsen, Askøy Ap sin mann i fylkestinget, snakket om viktigheten av å styrke Snarveien. Ferjen mellom Askøy og Bergen er vår bybane og må satses på. For å få bukt med køen og luftproblemene er Askøybåten en sentral del av løsningen.

Elsa Benjaminsen, gruppeleder og leder i Arbeiderpartiet, mente årsmøtet måtte si nei til TISA og TTIP da de vil skade demokratiet og gi mer makt til de multinasjonale storselskapene.

Benjamin Jakobsen, leder i AUF i Hordaland og kommunestyrerepresentant på Askøy holdt en stortale på vegne av AUF. Han mente at Arbeiderpartiet måtte bli bedre på flyktningpolitikk, miljø og arbeidsledighetskrisen. AUF viste at de er partiets salt!

Alt i alt var dette et kjempegodt årsmøte for Askøy Arbeiderparti. Vi fikk vist oss fram og fikk påvirket mye politikk.

Arbeiderpartiet skal fortsette å kjempe kampen for Askøy framover også!