Askøy trenger ansvarlig styring og sterkere fellesskap

Den siste meningsmålingen i BA viser at det kan bli 12 ulike partigrupper i det nye kommunestyret. Det blir krevende. Vi kan ikke fortsette i det nye kommunestyret slik siste året har vært i askøypolitikken. Askøy tåler ikke mer politisk kaos. Kommunen trenger et styringsdyktig flertall. 

Askøys økonomi og omdømme står på spill. Vi hører at dyktige medarbeidere slutter i Askøy kommune som reaksjon på kuttforslagene fra høyrepartiene som nå truer de kommunale tjenestene. 85 millioner skal de kutte. Fylkesmannen har gitt beskjed om at dersom ikke kommunen legger om kursen, overtar han den økonomiske styringen.

Trygg styring
Askøy Arbeiderparti går til valg på trygg økonomisk styring og bedre tjenester. Større åpenhet i politikken.

For å holde det løftet, må vi ha en eiendomsskatt, men vi gir den en sterk sosial profil. Husholdninger med inntekt under 4G (ca 400 000 i 2020) skal fritas for eiendomsskatt. Det betyr at f.eks. to minstepensjonister som bor sammen ikke betaler eiendomsskatt. I tillegg er det et bunnfradrag på taksten på 400 000 kr. En bolig med markedsverdi på 4 millioner vil med denne takseringen få en skatt på 2400 kroner året, altså 200 kroner i måneden. Med en skatt på to promille blir summen, 4800 i året, og 400 kr. måneden. Det er ikke aktuelt for oss med eiendomsskatt over to promille.

Mer til våre barn og våre eldre
Disse pengene går uavkortet til barnehage, skoler, eldreomsorg og helsetiltak her på Askøy. Dette er en ekstraskjerv som kommer oss selv til gode, og den er ekstra viktig for dem som trenger fellesskapet mest.

Høyresiden går til valg på en sak; nei til eiendomsskatt. De glemmer å opplyse at de dermed må kutte 85 millioner i kommunale tjenester. Å slippe eiendomsskatten er viktigere for dem enn forsvarlige velferdsordninger.

Samarbeid
VI håper og tror at flertallet på Askøy vil velge en annen, ansvarlig veg. Arbeiderpartiet har et godt program og gode kandidater. Vi er klare til å ta ansvar og samarbeide med alle som tar den kritiske situasjonen for Askøy kommune på alvor.