Dramatiske kutt i drift og færre ansatte - den nye hverdagen på Askøy

Arbeiderpartiet, Askøylisten, SV, Rødt og MDG fikk ikke flertall for vårt budsjett i desember, mens den Frp- ledede borgerlige koalisjonen fikk sitt budsjett vedtatt. Vi mente det vedtatte budsjettet ikke var forsvarlig og ba Fylkesmannen sjekke om det var lovlig.

Konklusjonen til Fylkesmannen er klar. Fylkesmannen deler Arbeiderpartiet og samarbeidspartienes bekymring for den økonomiske situasjonen i Askøy kommune. Økonomiplanen ble erklært ulovlig. Kommunen vår har lave inntekter og en høy gjeld å betjene. Ved å ta bort eiendomsskatten er Fylkesmannen bekymret for at kommunen ikke vil være i stand til å tilby askøyværinger de tjenestene loven gir dem krav på. Fylkesmannen mener det også er sannsynlig at kommunen havner på ROBEK (dvs. at andre tar over styringen av kommunen) med den økonomiske kursen som Frp, H, V, Krf, Demokratene og Kurt Hæggernæs har vedtatt.

"Ved å ta bort eiendomsskatten er Fylkesmannen bekymret for at kommunen ikke vil være i stand til å tilby askøyværinger de tjenestene loven gir dem krav på."

Fylkesmannen konkluderer med at budsjett for 2019 er lovlig– i all hovedsak fordi vi som har hatt ansvaret siden 2015 har satt av nok penger på bok til å dekke inn årets forventede underskudd. Fylkesmannen mener imidlertid at økonomiplanen for 2019-2022 er urealistisk og dermed ulovlig.

En kommune må ha en lovlig økonomiplan. I kommunestyret, torsdag, ble det diskutert hvordan vi skal få økonomistyringen i kommunen i lovlige former igjen. Arbeiderpartiet ble dessverre nedstemt på våre forslag:

● Vi ville følge Fylkesmannens sterke anbefalinger om også å gjøre endringer i årets budsjett for å dempe styrken i kutt i 2020 og utover. Dette ble nedstemt av Frp-koalisjonen.

● Vi ville støtte fagforeningenes ønske om å undersøke konsekvensene av vedtatte kutt og kartlegge mulige tiltak før man gikk i gang. Også dette ble stemt ned av Frp- koalisjonen.

Frp- koalisjonen ville delegere alle kuttene til rådmannen. Det mener vi i Arbeiderpartiet er ansvarsfraskrivelse. For politikk er prioriteringer. Frp-koalisjonen har prioritert kutt i eiendomsskatt fremfor alt annet, men de vil ikke ta ansvaret for kuttene dette fører til.

Vi har prioritert trygghet. En trygg økonomistyring, penger til barnehage, skole, eldreomsorg, vedlikehold, trafikksikring og vissheten om at du skal få hjelp av kommunen når du trenger det. Vi har prioritert å støtte dem som trenger det mest. Vi i Arbeiderpartiet er bekymret for at kommunen nå tar store skritt i feil retning slik at Askøy ikke lenger vil kunne gi alle gode og trygge liv.