Kommunevalget blir et miljøvalg!

Vår kandidat nr 37 til kommunevalget, Jan Nordstrøm, skriver her i dette innlegget om hvordan kommunevalget også er et miljøvalg.

original

Det blir mer og mer tydelig at vi kommer til å få et vaktskifte i kommunepolitikken etter valget 14. september. For Arbeiderpartiet blir det da viktig å ta ansvar for at det blir ført en god miljøpolitikk i kommunen i årene som kommer. Stadig flere mennesker innser at vi må gjøre mer kommunalt for at miljøet skal reddes globalt. Alle miljøproblemer er lokale!

Hva må vi gjøre her i kommunen? Vi må sørge for minimale utslipp av klimagasser og annen forurensning. Vi må sikre areal for et mangfold av planter og dyr- og til rekreasjon for innbyggerne.

Vi må sørge for forsvarlig avfallsbehandling – og rydde opp i gamle synder!

Askøy får en stadig større befolkning på et begrenset areal. Da kan vi ikke la hver mann få lov til å gjøre hva han vil med sin eiendom. Mesteparten av Askøy er privat eid. Utarbeidelsen av kommunens arealplan er det viktigste redskapet for å sikre at Askøy også vil være attraktiv og bærekraftig inn i fremtiden. Og det viktigste av alt – man må også følge de planer man har lagt.

På Askøy er det flere ulovlige deponier. Disse ligger alle i områder som er avsatt som LNF- landbruk, natur og friluftsliv. Vi må sørge for at all massedeponering skjer på lovlig vis!

Vi må sørge for at Askøy får enda bedre kollektive transportløsninger. Et av tiltakene vil være å gjøre hurtigbåten gratis i myldretiden. Mange på Askøy har kjøpt seg el-bil. Lokalt er det er stort gode for miljøet, men det øker den totale trafikken. Buss, båt og ikke minst sykkel er de mest klimavennlige alternativene for forflytning mellom bolig og jobb. Dette er punkter som Arbeiderpartiet vil jobbe for å gjøre bedre og mer brukervennlig i dag. Vi ønsker å lage flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene slik at pendlerne kan parkere og ri videre med buss og båt! Det betyr selvsagt at når nye veier bygges, så blir de også fulgt av sykkel- og gangstier. Første prosjekt blir å få til sykkelvei over de ny vanntraseene fra Askevann!

Askøy Arbeiderparti har et program som er omfattende i forhold til et bedre lokalt miljø og for å sikre natur og friluftsliv. Hvis du ønsker en bedre miljøpolitikk for Askøy, så vil Arbeiderpartiet være et godt valg. Jeg skal personlig sørge for at ingen av miljøpostene blir feiet under kommunale tepper og glemt!