DRØM ELLER VIRKELIGHET?

Miriam Haavik skriver om den vanskelige økonomiske situasjonene Askøy Kommune befinner seg i.

original_1478639965_3372965

I disse dager jobbes det med budsjettet til Askøy kommune, mens Tom- Christer Nilsen (H) antyder at det er sengelektyre til å sovne av i AV 26. november, kan jeg med trygghet si at det holder posisjonen våken både dag og natt. Videre i samme innlegg kritiserer Nilsen posisjonen sitt forslag til budsjett, det er spesielt med tanke på at Høyre ikke tok seg bryet med å legge frem et forslag til budsjett i formannskapet 24. november. Det er nemlig slik at når man har lagt frem forslag til budsjett i formannskapet så vil dette være tilgjengelig for alle innbyggerne på Askøy. Nå får ingen se Høyre sitt forslag til budsjett før kommunestyremøtet 17. desember. Mulig de venter på noen gode tips?

At Askøy kommune sin økonomi er dårlig er ingen nyhet, men når man har lagt opp til dispensasjoner på bygging av boliger uten å ta høyde for at det koster enorme pengesummer å bygge skoler i samme tempo får man et problem. Siv Høgtun som har vært ordfører de siste fire årene spurte også i interpellasjonen sin i kommunestyret 19. november om hvilke dispensasjoner de har gitt de siste 4-årene. Her er svaret: ”Når det gjelder dispensasjoner i kategorien ”større” de fire siste årene kan det opplyses om at det er gitt dispensasjon for rekkefølgekravene for skolekapasitet på Stongafjellet, Holmedalen, Nedre Lindhaugen, Lønvarden, Tveit (Solåsen) og Hanøy (Nordavindshaugen)”. For å konkretisere med et eksempel er Kleppestø ungdomsskole bygd for 7 klasser på 8, 9 og 10. trinn, altså 21 klasser til sammen, alle klassene på 8. trinn har 28- 30 elever i hver klasse. Det betyr i klar tekst at det skal ikke mange elevene til før skolen mangler klasserom. At tidligere ordfører Siv Høgtun sender interpellasjon med bakgrunn i et innlegg i lokalavisen er heller ikke god debattkultur.

Jeg lurer på hva Høyre sine planer er for å styrke velferden? Uten noen nye inntekter vil Høyre måtte presentere kuttpolitikk de neste årene.

Askøy arbeiderparti satser på skole, men vi ber om tålmodighet da det dessverre ikke er gjort på en måned å snu skuta i den retningen vi vil. At Tom- Christer Nilsen bruker tid på å snakke om lærertetthet i Av 26. november er jo nesten litt komisk da de har brukt både valgkamp og kommunestyremøter til å argumentere med at lærertetthet ikke er viktig. Vi mener at lærertetthet er viktig, ikke bare pga. gode grunnskolepoeng, men også for å se hele mennesket. Det jobbes grundig, og med stor motivasjon for at skolen skal få det løftet de venter på. Dessverre er det slik med kommuneøkonomi som med privatøkonomi at det tar tid å gjøre de endringene man ønsker, og vi har bare hatt hendene på roret i en måned.

FrP la frem et forslag til budsjett i formannskapet, men jeg lurer på hva de har tenkt å gjøre med effektiviseringskravene, de kuttene som rådmannen legger opp til i 2017, 2018 og 2019? De har også ansvar for at Askøy kommune nærmer seg ROBEK- lista (register om betinga godkjenning og kontroll) i ekspressfart.

Jeg hadde forventet av erfarne politikere i opposisjonen at de hadde holdt politikken på et mer saklig nivå, men for meg virker det som om at de er mer opptatt av retorikken enn av politikken. Vi tar økonomien til Askøy svært alvorlig, det er ingen grunn for verken Høyre eller FrP å applaudere seg selv for godt velutført arbeid, litt ydmykhet fra opposisjonen hadde vært på sin plass.

Miriam Haavik, Askøy Arbeiderparti